Aktualności

Zaproszenie do składania ofert Dodano: 21.07.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Pełna treść zaproszenia: Zaproszenie do składania ofert Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na sierpień 2023 Dodano: 21.07.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu SIERPNIU 2023 odbędą się WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w SIERPNIU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydłużeniu Podprogramu 2021 Plus Dodano: 21.07.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że zgodnie z Wytycznymi MRiPS został przedłużony okres dystrybucji żywności i realizacji działań towarzyszących do 30.09.2023. W załączeniu pismo z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Pełna treść komunikatu: Informacja o wydłużeniu Podprogramu 2021 Plus Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na lipiec 2023 Dodano: 28.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu LIPCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w LIPCU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - dodatkowe warsztaty w Grębowie Dodano: 20.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu CZERWCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach (załącznik). Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w CZERWCU 2023 wersja 3 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - dodatkowe warsztaty Dodano: 14.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu CZERWCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w CZERWCU 2023 wersja 2 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na czerwiec 2023 Dodano: 05.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu CZERWCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w CZERWCU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Dodatkowe warsztaty Dodano: 26.05.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu MAJU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w MAJU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe Dodano: 17.05.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności  informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej   zatwierdziło zmianę  Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus  w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Pełna treść komunikatu: Zmiana kryterium dochodowego - komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 Plus na dzień 10.05.2023 Dodano: 10.05.2023 Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 na dzień 10.05.2023 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na maj 2023 Dodano: 10.05.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu MAJU 2023 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o rozpoczęciu Podprogramu 2021 Plus Dodano: 02.05.2023 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 10.05.2023 rozpoczynają się dostawy artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 Plus będzie realizowany w okresie od maja 2023 do sierpnia 2023r., w tym okresie będą również prowadzone Działania Towarzyszące (warsztaty: edukacji ekonomicznej, niemarnowania żywności, żywieniowo-dietetyczne) prowadzone przez Bank Żywności oraz obowiązkowe do wykonania przez organizacje, wymienione w części III pkt.1.8 Wytycznych IZ, o których wykonaniu należy powiadomić właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej. Wznawiamy działania edukacyjne od 05..05.2023 tj. Warsztaty ekonomiczne, niemarnowania żywności oraz warsztaty dietetyczne, które odbędą się Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w Padwi Narodowej. Bank Żywności na stronie internetowej http://www.bankzywnosci.tbg.net.pl/ będzie informował o dacie i tematyce warsztatów. Szczegóły w komunikacie: Komunikat dotyczący rozpoczęcia dystrubucji artykułów spożywczych z Podpgrogramu 2021 Plus

Kolejne przesunięcie terminu rozpoczęcia Programu POPŻ Podprogram 2021 Plus Dodano: 11.04.2023 W nawiązaniu do poprzedniej informacji z dn. 29.03.2023 r odnośnie terminu podpisania umowy i dystrybucji artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus uprzejmie informuję, że został przesunięty termin wydania żywności na m-c maj 2023r. Według informacji uzyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Federacji Polskich Banków Żywności przyczyna opóźnień jest unieważnienie przetargów na część produktów wymienionych we wcześniejszej informacji. Barbara Turczyk - Prezes Zarządu Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Przesunięcie terminu rozpoczęcia Programu POPŻ Podprogram 2021 Plus Dodano: 29.03.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności w związku z licznymi pytaniami uprzejmie informuje, że termin rozpoczęcia realizacji Programu POPŻ Podprogram 2021Plus został przesunięty na miesiąc kwiecień 2023. Zmiana terminu wynika z faktu, iż do dnia dzisiejszego KOWR:

1. nie podpisał oraz  nie przekazał  wzoru umowy między KOWR a Federacją Polskich Banków Żywności
2. nie przekazał wzoru umowy OPO-OPR i OPL
3. nie przekazał informacji o efektach  dotyczących przetargów na artykuły spożywcze
W związku z powyższym nie posiadamy podstawowej wiedzy  na temat dat podpisania umów z OPL i dostaw  artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus. O rozpoczęciu dystrybucji będziemy informować Państwa i OPS-y na bieżąco. Barbara Turczyk - Prezes Zarządu Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dodano: 31.01.2023 PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Opis POPZ: Podgląd/Pobierz Opis POPŻ 2021 Plus: Podgląd/Pobierz Lista OPL: Podgląd/Pobierz OPR-OPL zagrożenie epidemiologiczne: Podgląd/Pobierz Infografika: Podgląd/Pobierz Kryterium dochodowe: Podgląd/Pobierz Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowy okres dystrybucji - informacja o rozpoczeciu Podprogramu 2021 PLUS Dodano: 05.01.2023 Miło nam poinformować Państwa, iż oficjalnie rozpoczynamy realizację POPŻ Podprogram 2021 PLUS, który zakładamy, że będzie realizowany w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023. Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności i termin dystrybucji do organizacji partnerskich uzależniony będzie od terminu zawarcia przez KOWR umów z producentami poszczególnych artykułów spożywczych.. Pełna treść komunikatu: Informacja na temat dystrybucji żywności Deklaracja uczestnictwa OPL: Deklaracja Efekty realizacji OPL: Efekty Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 na dzień 30.09.2022 Dodano: 30.09.2022 Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 na dzień 30.09.2022 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty za Podprogram 2021 Dodano: 30.09.2022 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – październik 2022. Pełna treść komunikatu: Efekty za Podprogram 2021

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na lipiec 2022 Dodano: 28.07.2022 Informujemy, że w ramach Działań SIERPNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące SIERPIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LIPIEC 2022 Dodano: 05.07.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lipcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 2,90 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LIPIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na lipiec 2022 Dodano: 05.07.2022 Informujemy, że w ramach Działań LIPCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2022 Dodano: 03.06.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,92 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2022 Dodano: 03.06.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,92 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na czerwiec 2022 Dodano: 03.06.2022 Informujemy, że w ramach Działań CZERWCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2022 Dodano: 09.05.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maju 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,76 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na maj 2022 Dodano: 09.05.2022 Informujemy, że w ramach Działań MAJU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Dodatkowe warsztaty - kwiecień 2022 Dodano: 05.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2022 Dodano: 01.04.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwietniu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 7 produktów o łącznej wadze 3,03 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Dodatkowe warsztaty - kwiecień 2022 Dodano: 05.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na kwiecień 2022 Dodano: 01.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na marzec 2022 Dodano: 15.03.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2022 Dodano: 07.03.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 7 produktów o łącznej wadze 3,03 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na marzec 2022 Dodano: 07.03.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2022 Dodano: 21.02.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 6 produktów o łącznej wadze 2,66 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowy okres dystrybucji - informacja o rozpoczeciu Podprogramu 2021 Dodano: 21.02.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 15.02.2022 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2021 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 będzie realizowany w okresie od stycznia 2022 do października 2022r., w tym okresie będą również prowadzone Działania Towarzyszące (warsztaty: edukacji ekonomicznej, niemarnowania żywności, żywieniowo-dietetyczne) Pełna treść komunikatu: Informacja na temat dystrybucji żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego Dodano: 25.01.2022 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021. 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej...... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 25.01.2022 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2021 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022 ... Informacja o POPŻ Podprogram 2021 Informacja o POPŻ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2020 – efekty Dodano: 30.12.2021 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021. Pełna treść komunikatu: Informacja na temat efektów Podprogramu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

POPŻ Podprogram 2021 - informacja Dodano: 08.10.2021 Miło nam poinformować Państwa, iż oficjalnie rozpoczynamy realizacje POPŻ Podprogram 2021, który będzie realizowany w okresie od grudnia 2021 do czerwiec 2022. Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności i termin dystrybucji do organizacji partnerskich uzależniony będzie od terminu zawarcia przez KOWR Umów z wykonawcami poszczególnych artykułów spożywczych. Będą dystrybuowane: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier biały, tłuszcze, olej rzepakowy Pierwszym krokiem jest złożenie do Banku Żywności prawidłowo wypełnionego wniosku weryfikacyjnego, podpisanie zgodnie z reprezentacja i przesłanie do Banku Żywności w terminie do 15.10.2021 . W razie pytań proszę o kontakt: Tel. 15 822 40 05, email: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl W załączeniu Wniosek Weryfikacyjny na Podprogram 2021. Pełna treść komunikatu: Informacja na temat wniosków Pełna treść komunikatu: Wniosek weryfikacyjny OPL Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na sierpień 2021 Dodano: 19.08.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu SIERPNIU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące SIERPIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na lipiec 2021 Dodano: 10.07.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LIPCU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na czerwiec 2021 Dodano: 10.06.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu CZERWCU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2021 Dodano: 10.06.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwiec 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,29 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Dodatkowe "Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na maj 2021 Dodano: 21.05.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJU 2021 DODATKOWE WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - DODATKOWE działania towarzyszące MAJ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na maj 2021 Dodano: 06.05.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2021 Dodano: 06.05.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 14 produktów o łącznej wadze 6,02 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram zajęć DODATKOWYCH na kwiecień 2021 Dodano: 20.04.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2021 DODATKOWE WARSZTATY ONLINE dietetyczno -żywieniowe dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - DODATKOWE działania towarzyszące KWIECIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na kwiecień 2021 Dodano: 08.04.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2021 Dodano: 08.04.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,71 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wydawanie paczek - informacja Dodano: 24.03.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje o wznowieniu wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przy Parafii o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu. Wydawanie żywności osobom uprawnionym do odbioru produktów żywnościowych odbywać się będzie w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 5 ul. H.Dekutowskiego 17 w miesiącu marcu 2021 roku tylko w dniach: 26.03.2021 (piątek) w godzinach 16-18 oraz 27.03.2021 (sobota) w godzinach 9:30 – 11:30 Kontakt do osoby upoważnionej do wydawania produktów żywnościowych: Tel. 600 745 429 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na marzec 2021 (wersja rozszerzona) Dodano: 18.03.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2021 (wersja rozszerzona) Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na marzec 2021 Dodano: 05.03.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2021 Dodano: 05.03.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 6,47 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego Dodano: 05.03.2021 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020. 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej...... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 05.03.2021 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021 ... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o zmianie wytycznych Dodano: 05.03.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywnosci uprzejmie informuję, że 17 lutego 2021 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRiPS, zatwierdził zmianę do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Wszystkie informacje opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 Informacja o zmianie wytycznych: Pełna informacja o rozpoczęciu realizacji programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2021 Dodano: 08.02.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lutym 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,96 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2021 Dodano: 08.02.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,79 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Rozpoczęcie realizacji programu Dodano: 22.01.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 18.01.2021 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2020 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna lista: Pełna informacja o rozpoczęciu realizacji programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 14.01.2021 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021 ... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wytyczne na Podprogram 2020 POPŻ Dodano: 30.11.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę do Wytycznych na Podprogram 2020 POPŻ w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy z 200% do 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby samotnej). Wyjaśniamy jednocześnie, że Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do Wytycznych na Podprogram 2020 dwuetapowo, tj.

1) w pierwszej kolejności w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego - z uwagi na już rozpoczęty proces kwalifikowania odbiorców końcowych do Podprogramu 2020 przez ośrodki pomocy społecznej;

2) następnie, już po zawarciu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z wykonawcami dostaw wszystkich 20 artykułów spożywczych tj., zestawu przysługującego dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2020.
Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 oraz przesłane do Wydziałów Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich celem ich udostępnienia wszystkim ośrodkom pomocy społecznej. Pełna treść komunikatu: Wytyczne na Podprogram 2020 POPŻ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności rusza z hasłem "Uratujmy Święta!" Dodano: 23.11.2020 Uratujmy Święta! Już za chwilę rusza 24. Świąteczna Zbiórka Żywności – ze względu na pandemię akcja odbędzie się w nowej formule „Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem odbędzie się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie będzie miało inny charakter – zbiórki w sklepach odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. Akcja została też wydłużona – potrzebującym można pomóc od 23 do 28 listopada w ponad 2000 sklepów w całej Polsce. Dodatkowo uruchomiony został charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W zbiórce bierze udział 28 Banków Żywności. Pełna treść komunikatu: Uratujmy Święta !! Świąteczna zbiórka żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty realizacji "Programu FEAD - Podprogram 2019" Dodano: 23.11.2020 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. Efekty realizacji "Programu FEAD Podprogram 2019": Efekty - podprogram 2019 - wersja PDF Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 16.09.2020 Miło nam poinformować Państwa, iż oficjalnie rozpoczynamy realizacje POPŻ Podprogram 2020, który będzie realizowany w okresie od listopad 2020 do lipiec 2021. Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności i termin dystrybucji do organizacji partnerskich uzależniony będzie od terminu zawarcia przez KOWR Umów z wykonawcami poszczególnych artykułów spożywczych. Będą dystrybuowane: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier biały i miód, tłuszcze, olej rzepakowy Pierwszym krokiem jest złożenie do Banku Żywności prawidłowo wypełnionego wniosku weryfikacyjnego, podpisanie zgodnie z reprezentacja i przesłanie do Banku Żywności w terminie do 20.10.2020. W razie pytań proszę o kontakt: Tel. 15 822 40 05, email: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl W załączeniu Wniosek Weryfikacyjny na Podprogram 2020. Pełna treść komunikatu: Komunikat Wniosek w wersji WORD: Wniosek weryfikacyjny (WORD) Wniosek w wersji PDF: Wniosek weryfikacyjny (PDF) Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 na dzień 30 czerwca 2020 Dodano: 10.07.2020 Lista organizacji współpracujących na dzień 30 czerwca 2020 roku - Podprogram 2019 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 10.07.2020 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020 ... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na lipiec 2020 Dodano: 02.07.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020. W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2020 Dodano: 05.06.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020. W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb. Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwiec 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,22 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na czerwiec 2020 Dodano: 05.06.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020. W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na maj 2020 Dodano: 18.05.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że wznawia cykl warsztatów w ramach Działań Towarzyszących Podprogram 2019. Uczestników prosimy o zachowanie zasad wynikających z przepisów COVID-19. W załączniku Harmonogram spotkań w organizacjach współpracujących z Bankiem Żywności w Programie Operacyjnym "Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2019." O kolejnych spotkaniach w ramach DT Bank Żywności poinformuje w terminie późniejszym. Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie TBŻ dysponuje zapasami żywności z Programu Unijnego Pomoc Żywnościowa 2019 i zaprasza do udziału w dystrybucji organizacje, które potrzebują wsparcia żywnościowego dla podopiecznych spełniających kryteria wymienione w Wytycznych MRPiPS, w tym kryterium dochodowe 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. W Programie 2014-2020 Podprogram 2019 przysługuje około 48 kg żywności na osobę i taka pulę żywności wydamy osobom, które przystąpią do Programu nawet w m-cu maju br. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2020 Barbara Turczyk - Dyrektor Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 na dzień 30 kwietnia 2020 Dodano: 12.05.2020 Lista organizacji współpracujących na dzień 30 kwietnia 2020 roku - Podprogram 2019 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 30.04.2020 Bank Żywności w Tarnobrzegu czynny jest codzienne godz. od 8 do 13. Mimo epidemii koronawirusa żywność wydawana jest codziennie. Poprzez organizacje współpracujące żywność trafia do około 10 000 osób potrzebujących. W okresie pandemii organizacjom przy transporcie i wydawaniu pomaga wojsko z jednostek obrony terytorialnej, miedzy innymi z ich pomocy skorzystały gminy Grębów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Nisko i w dniu wczorajszym Gorzyce. Dziękujemy ️Wszystkim biorącym udział w dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2020 Dodano: 27.04.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 7,86 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 27.04.2020 W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady (załącznik) postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19. Pełna treść komunikatu: Zasady postępowania w okresie zagrożenie epidemiologicznego związanego z COVID-19 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2020 Dodano: 04.04.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 12,64 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT - WAŻNE Dodano: 30.03.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że w Tarnobrzegu wydaje żywność organizacjom współpracującym codziennie w godz 8:00 - 13:00 Pismo z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT - WAŻNE Dodano: 13.03.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacja spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r poz 374), w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa osobom zakwalifikowanym do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ) Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że tymczasowo wstrzymuje realizację warsztatów prowadzonych w ramach działań towarzyszących oraz wydawanie żywności do 25 marca lub do czasu odwołania bezpośredniego zagrożenia zakażeniem." Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT - WAŻNE Dodano: 13.03.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacja spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r poz 374), w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa osobom zakwalifikowanym do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ) Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że tymczasowo wstrzymuje realizację warsztatów prowadzonych w ramach działań towarzyszących oraz wydawanie żywności do 25 marca lub do czasu odwołania bezpośredniego zagrożenia zakażeniem." Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2019 (Opis i cele programu) Dodano: 06.03.2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Podprogram 2019 - Opis Programu Podprogram 2019 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 na dzień 28 lutego 2020 Dodano: 06.03.2020 Lista organizacji współpracujących na dzień 28 lutego 2020 roku - Podprogram 2019 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2020 Dodano: 02.03.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 14 produktów o łącznej wadze 7,50 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na marzec 2020 Dodano: 02.03.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na luty 2020 - DODATKOWE WARSZTATY Dodano: 24.02.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2020 Dodano: 03.02.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 8,08 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na luty 2020 Dodano: 03.02.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2020 Dodano: 21.01.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 7,98 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Podprogram 2019 - rozpoczęcie dystrybucji od 09.01.2020 Dodano: 09.01.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 09.01.2020 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2019 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Prosimy organizacje i Stowarzyszenia , które złożyły Wnioski weryfikacyjne na dystrybucje żywności z programu unijnego j.w. o zgłaszanie się, do siedziby Banku Żywności celem podpisania umowy i ustalenia daty odbiorów żywności. W okresie od 09 do 24 stycznia 2020r będziemy sukcesywnie otrzymywać produkty żywnościowe (12 produktów spośród 20 wymienionych w umowie). Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na styczeń 2020 Dodano: 03.01.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZNIU 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności Dodano: 16.12.2019 W dniach 29-30 listopada 2019 roku Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” wraz z wolontariuszami przeprowadził Świąteczną Zbiórkę Żywności na terenie Tarnobrzega, Stalowej Woli, Mielca, Gorzyc, Nowej Dęby, Skopania, Jeżowe. Łącznie zebraliśmy 7 582,76 kg Bardzo dziękujemy wolontariuszom , hojnym darczyńcom, którzy z sercem napełniali kosze dla potrzebujących, oraz wszystkim którzy przyczynili się do tak efektownej zbiórki. Naszym Przyjaciołom i Darczyńcom – Ludziom dobrej woli pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, szczęścia, wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz miłości i radości w Nowym Roku. Życzą Zarząd, pracownicy Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja Dodano: 20.12.2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy z 2019r. o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji sfinansował zakup środków trwałych i wyposażenia magazynu Tarnobrzeskiego Banku Żywności na łączna kwotę 217 722 zł. W ramach tej Umowy zakupiono samochód chłodnię IVECO, wózek unoszący oraz dodatkowe wyposażenie magazynu i biura. Bank Żywności corocznie przez okres 5 lat zobowiązał się do pozyskania co najmniej 256 ton żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz spełnienia innych wymaganych Umową warunków. Bez wsparcia NFOŚiGW Stowarzyszenia nie byłoby stać na powyższe zakupy, które służą do wykonywania bieżącej działalności statutowej oraz nie mogłoby udzielać wsparcia produktami żywnościowymi osobom najbardziej potrzebującym

Bank żywności - Podprogram 2019 (cele programu) Dodano: 16.12.2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2019 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o opóźnieniu dystrybucji artykułów żywnościowych Dodano: 05.09.2019 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje organizacje współpracujące z Bankiem Żywności oraz beneficjentów pomocy żywnościowej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2019, że dystrybucja artykułów żywnościowych opóźni się. Spodziewany jest start dostaw na koniec roku. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.Na stronach internetowych MRPiPS oraz KOWR opublikowano informacje w tej sprawie. W związku z powyższym przekazujemy informacje o aktualnej sytuacji w POPŻ. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotycząca opóźnienia dystrybucji Pełna treść komunikatu: Informacja o unieważnieniu postępowania Pełna treść komunikatu: Pismo do Zespołu ws. Wytycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty - podprogram 2018 Dodano: 01.08.2019 Tarnobrzeski Bank Żywności przypomina organizacjom OPL współpracującym z Bankiem w ramach Programu POPŻ o obowiązku zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o Efektach za Podprogram 2018. Wzór sprawozdania: Efekty - podprogram 2018 - wersja PDF Wzór sprawozdania: Efekty - podprogram 2018 - wersja DOC Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI BIORACYCH UDZIAŁ W DYSTRYBUCJI ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM Dodano: 12.07.2019 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że rozpoczęło nabór Wniosków Weryfikacyjnych od organizacji i Stowarzyszeń chcących uczestniczyć w Programie Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2019 W załączeniu przesyłamy wniosek weryfikacyjny z prośbą o wypełnienie, podpisanie przez uprawnione osoby (zgodnie z reprezentacja w KRS). Wypełnione wnioski proszę odesłać na nasz adres celem weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 15.08.2019r (o decyzji Zarządu zostaniecie Państwo poinformowani) Pliki do pobrania: Pełna treść komunikatu: Pobierz plik
Załącznik nr 1 (Informacja o Podprogramie 2019): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja rozszerzona): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja skrócona): Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2018 - efekty działania Dodano: 12.07.2019 W ramach POPŻ Podprogram 2018: Współpracowaliśmy z 30 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi Pomoc żywnościowa trafiła do 9 988 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 483,5424 ton żywności co dało 94 225 paczek żywnościowych; W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 46 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 1153 osoby Pełna treść komunikatu: PODPROGRAM 2018 - efekty działania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram CZERWIEC Dodano: 01.06.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu CZERWIEC 2019 warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2019 Dodano: 30.04.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,14 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram MAJ Dodano: 30.04.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJ 2019 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Zmiana terminu warsztatów Dodano: 11.04.2019 Informujemy, że w m-cu kwietniu 2019 został zmieniony termin warsztatów ekonomicznych dla organizacji Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Warsztaty odbęda się 17.04.2019 o godzinie 10-00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zielona 1, 39-320 Przecław Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2019 Dodano: 28.03.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 7,23 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 28.03.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2019 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 na dzień 30 marzec 2019 Dodano: 28.03.2019 Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 na dzień 30 marrzec 2019 roku dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2019 Dodano: 28.02.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 5,50 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram MARZEC Dodano: 28.02.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARZEC 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2019 Dodano: 02.01.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczeń 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 5,54 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram Styczeń Dodano: 02.01.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZEŃ 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - GRUDZIEŃ 2018 Dodano: 30.11.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudzień 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 6,67 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa GRUDZIEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram GRUDZIEŃ 2018 Dodano: 30.11.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu GRUDZIEŃ 2018 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Pomóż uratować święta wielu ludzi! "Świąteczna Zbiórka Żywności" 30.11.2018- 01.12.2018 Dodano: 23.11.2018 Tarnobrzeski Bank Żywności zaprasza do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w dniach 30.11.2018- 01.12.2018 na terenie :Tarnobrzega, Skopania, Mielca, Stalowej Woli, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc. Zbiórka przeprowadzona będzie w sklepach : BIEDRONKA, FRAC, TESCO, A-K, LIDL, KAUFLAND, SKLEP GROSZEK. Na pomoc czekają samotni rodzice, osoby starsze, dzieci, osoby chore. Komunikat "Świąteczna Zbiórka Żywności": Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LISTOPAD 2018 Dodano: 31.10.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopad 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 5,36 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LISTOPAD 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram LISTOPAD 2018 Dodano: 31.10.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LISTOPADZIE 2018 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram PAŹDZIERNIK 2018 Dodano: 22.10.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu PAŹDZIERNIKU 2018 warsztaty zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - PAŹDZIERNIK 2018 Dodano: 16.10.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu październik 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów o łącznej wadze 4,36 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa PAŹDZIERNIK 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2018 (cele programu) Dodano: 01.10.2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2018 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI BIORACYCH UDZIAŁ W DYSTRYBUCJI ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM Dodano: 23.07.2018 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że przedłuża się proces wyboru producentów artykułów spożywczych (przetargi) oferowanych w Programie POPŻ Podprogram 2018. Umowy z producentami art. żywnościowych będą zawierane od 03 września 2018r., a pierwsze dostawy z Programu Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2018 odbędą się pod koniec września br. W związku z powyższym wydawanie produktów dla organizacji i uprawnionych osób z Banku Żywności w Tarnobrzegu rozpocznie się najwcześniej w październiku 2018r. W załączeniu przesyłamy wniosek weryfikacyjny z prośbą o wypełnienie, podpisanie przez uprawnione osoby (zgodnie z KRS) i odesłanie na nasz adres. Pliki do pobrania: Pełna treść komunikatu: Pobierz plik
Załącznik nr 1 (Efekty Podprogram 2017 dla OPL): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja rozszerzona): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja skrócona): Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2017 - efekty działania Dodano: 23.07.2018 W ramach POPŻ Podprogram 2017: Współpracowaliśmy z 28 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi Pomoc żywnościowa trafiła do 10 444 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 506 ton żywności co dało 98 940 paczek żywnościowych; W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 48 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 1100 osoby Pełna treść komunikatu: PODPROGRAM 2017 - efekty działania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2017 (efekty) Dodano: 29.06.2018 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2017 - efekty Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
- Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności z siedziba w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 145

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2. dochód osoby i rodziny;
3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2018 Dodano: 27.04.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,31 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MAJ 2018 Dodano: 27.04.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJU 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Dodatkowe warsztaty ekonomiczne - 20.04 godz. 12-00 Łoniów Dodano: 16.04.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2018 dodatkowe warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2018 Dodano: 28.03.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 5,31 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 28.03.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MARZEC (zmiana) Dodano: 12.03.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących NIE odbędą się zaplanowane na marzec warsztaty: 14.03.2018 godz. 15:00 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – koło p.p. O.O. Dominikanów, ul. Kościuszki 2, 39-400 Tarnobrzeg 21.03.2018, godz. 10:00 - Ośrodek Pomocy Społecznej HARASIUKI, Sala OPS, 37-413 Harasiuki 21.03.2018, godz. 13:00 - Ośrodek Pomocy Społecznej RUDNIK NAD SANEM Sala OPS –ul. Kilińskiego 19, 37-420 Rudnik nad Sanem Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2018 Dodano: 26.02.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 15 produktów o łącznej wadze 8,31 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

ZMIANA WYTYCZNYCH Dodano: 26.02.2018 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w związku ze zmianą Wytycznych na Podprogram 2017 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od miesiąca lutego 2018r skład rocznego zestawu zwiększył się o kabanosy wieprzowe i miód wielokwiatowy Pełna treść komunikatu: Zmiana wytycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MARZEC Dodano: 26.02.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTYM 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2018 Dodano: 26.01.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lutym 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 15 produktów o łącznej wadze 6,79 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram LUTY Dodano: 26.01.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTYM 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących na dzień 31.12.2017 r. Dodano: 09.01.2018 Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 na dzień 31.12.2017 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących na dzień 31.12.2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2018 Dodano: 21.12.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 5,17 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram STYCZEŃ Dodano: 21.12.2017 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZNIU 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2018 Dodano: 21.12.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 5,17 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram STYCZEŃ Dodano: 21.12.2017 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZNIU 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - GRUDZIEŃ 2017 Dodano: 27.11.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudniu 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 4,99 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa GRUDZIEŃ 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram GRUDZIEŃ Dodano: 27.11.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

1-2 grudnia 2017 - 21 Świąteczna Zbiórka Żywności Dodano: 27.11.2017 1-2 grudnia 2017 roku rusza 21 Świąteczna Zbiórka Żywności. Pomaganie jest bardzo proste, wystarcza odrobina chęci. Aby dołączyć do naszej akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze(mąka, konserwy rybne i mięsne, przetwory z owoców i warzyw, słodycze, olej, cukier) w sklepach: Lista sklepów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty dietetyczne - zmiana terminu Dodano: 15.11.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” uprzejmie informuje, że warsztaty dietetyczne w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w Skopaniu odbędą się w Domu Kultury w Skopaniu w dniu 22.11.2017 o godz. 16 00, a nie w dn. 29.11.2017. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących na dzień 06.11.2017 r. Dodano: 07.11.2017 Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących na dzień 06.11.2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Listopad 2017 Dodano: 31.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopadzie 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,41 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LISTOPAD 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram LISTOPAD Dodano: 31.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Zmiana wytycznych w Podprogramie 2017 Dodano: 31.10.2017 W dniu 13 września 2017r na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone zaktualizowane Wytyczne na Podprogram 2017. Według Wytycznych został zmieniony roczny zestaw artykułów spożywczych (paczka żywnościowa). Pełna treść komunikatu: Zmiana wytycznych w Podprogramie 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Październik 2017 Dodano: 02.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu październiku 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów o łącznej wadze 5,46 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa PAŹDZIERNIK 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram PAŹDZIERNIK Dodano: 02.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Zaproszenie do zbiórki „Podziel się Dobrym Posiłkiem” w dniach 29-30.09.2017 Dodano: 22.09.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności pragnie zaprosić w dniach 29-30.09.2017 do udziału w zbiórce „Podziel się Dobrym Posiłkiem” w wybranych sklepach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku, Mielcu, Nowej Dębie, Skopaniu, Jeżowe, Rudniku n/Sanem, do oznakowanych koszy dzięki wolontariuszom oraz ofiarności darczyńców będą zbierane produkty żywnościowe, które będą przeznaczone dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sklepy, w których zbierana będzie żywność będą odpowiednio oznakowane, logo Banków Żywności, a wolontariusze będą posiadali specjalne identyfikatory. Akcja ma charakter ogólnopolski, a Tarnobrzeski Bank Żywności zgłosił do zbiórek 27 sklepów, w których uczestniczyć będzie około 700 wolontariuszy. Zebrana przez wolontariuszy żywności bezpośrednio ze sklepów zostanie przekazana szkołom i stowarzyszeniom, które przygotują paczki dla dzieci z najuboższych rodzin. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Warsztaty w Skopaniu Dodano: 14.09.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych - Skopanie Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 Dodano: 13.09.2017 Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Wrzesień 2017 Dodano: 12.09.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu wrześniu 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów: Mleko (1szt - 1l), szynka wieprzowa (1szt - 0,30kg), pasztet wieprzowy (1szt - 0.16kg), szynka drobiowa (2szt - 0,60kg), fasola biała (2szt - 0,80kg). Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram WRZESIEŃ Dodano: 12.09.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Składanie skarg - informacja Dodano: 12.09.2017 W sprawie skarg i uwag dotyczących sposobu dystrybucji Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt z : Bankiem Żywności w Tarnobrzegu, Ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg, Tel. 15 822 40 05, e-mail: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl lub Federacją Polskich Banków Żywności albo z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Rodziny Pracy I Polityki Społecznej Pełna treść komunikatu: Składanie skarg Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Spotkanie organizacyjne odnośnie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Dodano: 29.08.2017 Zarząd Stowarzyszenia ”Tarnobrzeski Bank Żywości” zaprasza przedstawicieli organizacji współpracujących z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności w dniu 06 września 2017r, godz. 10-00 na spotkanie organizacyjne odnośnie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy potrzebującym w Podprogramie 2017. Równocześnie informujemy, że w przypadku pełnienia roli OPL przez Ośrodki Pomocy Społecznej konieczne jest posiadanie przez nie pełnomocnictwa (wydanego odpowiednio przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta) do realizacji działań w ramach Programu POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 oraz upoważnienia do reprezentowania dla Kierownika Ośrodka . Zaproszenie na spotkanie + program spotkania: Do pobrania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowe druki umów Dodano: 29.08.2017 Nowe druki umowy oraz załączniki na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie 2017" Pliki do pobrania: Umowa: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik
Załącznik nr 3: Pobierz plik
Załącznik nr 3a: Pobierz plik
Załącznik nr 4: Pobierz plik
Załącznik nr 5: Pobierz plik
Załącznik nr 6: Pobierz plik
Załącznik nr 7: Pobierz plik
Załącznik nr 8 i nr 9: Pobierz plik
Załącznik nr 10: Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Panel Informacyjny dla OPL Dodano: 26.07.2017 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, iż na stronie www.popz.bankizywnosci.pl powstał Panel Informacyjny dla OPL. Wejście na stronę jest możliwe bez konieczności logowania się. Zawarte tam będą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji POPŻ dla OPL. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Dodano: 26.07.2017 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 Pełna treść komunikatu: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2016 - efekty działania Dodano: 21.07.2017 W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l. Współpracowaliśmy z 26 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego Pomoc żywnościowa trafiła do 9610 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 435 ton żywności co dało 78 981 paczek żywnościowych; W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 43 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięły 925 osoby Pełna treść komunikatu: PODPROGRAM 2016 - efekty działania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wniosek weryfikujący Organizacje Partnerskie Dodano: 04.07.2017 W załączniku do pobrania dostępny jest "Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez Organizacje Partnerskie lokalne w podpgoramie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podpgrogram 2017). Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Banku Żywności do 14 lipca 2017r. Pełna treść komunikatu: Wniosek weryfikacyjny Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Zawiadomienie - czerwiec 2017 Dodano: 23.06.2017 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu uprzejmie prosi o podanie ilości osób które będą brały udział w Podprogramie 2017. Informacja ta jest niezbędna do ustalenia zapotrzebowania na żywność w Programie PO PŻ dla Państwa podopiecznych. Podprogram 2017 trwać będzie od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Dystrybuowane będzie 16 produktów żywnościowych. Pełna treść komunikatu: Zawiadomienie - czerwiec 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Podsumowanie Podprogramu POPŻ Dodano: 07.06.2017 Stowarzyszenie w okresie trwania Podprogramu POPŻ tj. od sierpnia 2016r. do maja 2017r. przekazało 435 685,6 kg artykułów spożywczych na kwotę 981 686,33 zł dla 9700 beneficjentów korzystających co miesiąc z bezpłatnej pomocy żywnościowej. Współpracujemy z 26 Organizacjami i Ośrodkami Pomocy Społecznej, które w 31 punktach wydają co miesiąc bezpłatnie żywność. Pełna treść komunikatu: Podsumowanie FEAD 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Maj 2017 Dodano: 27.04.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maju 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 13 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MAJ Dodano: 27.04.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowe władze Stowarzyszenia Dodano: 24.04.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w dniu 24 marca 2017r na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.
W skład Zarządu wchodzą:
Antoni Sanecki – Prezes
Władysław Jakubowicz – Wiceprezes
Jan Szewczyk – Wiceprezes
Zofia Dryś - Skarbnik
Marian Paruch – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Kagan – Przewodniczący
Małgorzata Stec – Członek
Zbigniew Urban - Członek
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących - aktualizacja Dodano: 21.04.2017 Stowarzyszenia „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu informuje, że w Podprogramie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym udział biorą następujące organizacje partnerskie współpracujące przy dystrybucji żywności. Pełna treść komunikatu: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Kwiecień 2017 Dodano: 31.03.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwietniu 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 14 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 31.03.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Dodatkowe Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Dodano: 16.03.2017 Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2017 r. o godzinie 10:00 odbędą się Warsztaty Ekonomiczne dla podopiecznych GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przecławiu (sala przy GOPS ul. Rynek). Pełna treść komunikatu: Dodatkowe Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Dodano: 07.03.2017 28.03.2017 r. o godzinie 12:00 i 14:30 odbędą się Warsztaty Ekonomiczne dla Podopiecznych GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Krzeszowie. Pełna treść komunikatu: Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Marzec 2017 Dodano: 28.02.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa luty 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MARZEC Dodano: 28.02.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uprzejmie Informujemy ,że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się Warsztaty Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Niemarnowania Żywności MARZEC 2017r. dla beneficjentów korzystających z Pomocy Żywnościowej w następujących Organizacjach (lista w załączniku). Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowe druki umów Dodano: 09.02.2017 Nowe druki umowy oraz załączniki na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie 2016" Pliki do pobrania: Umowa: Pobierz plik
Aneks do umowy: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik
Załącznik nr 3: Pobierz plik
Załącznik nr 3a: Pobierz plik
Załącznik nr 4: Pobierz plik
Załącznik nr 5: Pobierz plik
Załącznik nr 6: Pobierz plik
Załącznik nr 7: Pobierz plik
Załącznik nr 8: Pobierz plik
Załącznik nr 9: Pobierz plik
Załącznik nr 10: Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty Ekonomiczne - Radomyśl Luty 2017 Dodano: 01.02.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” Informuje, że w dniu 15.02.2017r. odbędą się Warsztaty Ekonomiczne dla Podopiecznych korzystających z Pomocy Żywnościowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (sala przy Ośrodku GOPS- Radomyśl Wielki) godz.10:00 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Warsztaty Ekonomiczne - Radomyśl Luty 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Luty 2017 Dodano: 30.01.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa luty 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Posumowanie wrzesień-grudzień 2016 Dodano: 30.01.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w ramach POPŻ Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym od września do grudnia 2016 wydano 127 271,88 kg żywności na wartość 440 854,51 zł. Pełna treść komunikatu: Podsumowanie - grudzień 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2016 - Harmonogram LUTY Dodano: 25.01.2017 Dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uprzejmie Informujemy ,że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2017r. odbędą się Warsztaty Ekonomiczne oraz Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Niemarnowania Żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowe produkty żywnościowe Dodano: 19.01.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w ramach Programu POPŻ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu najbardziej potrzebującym z Podprogramu 2016 beneficjenci otrzymają niżej wymienione produkty żywnościowe do 30.06.2017 w ilościach podanych na liście: Lista produktów Pełna treść komunikatu: Lista produktów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o zmianie kryterium dochodowego w 2017 Dodano: 08.01.2017 Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Pełna treść komunikatu: Zmiana kryterium dochodowego w 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2016 - Harmonogram Styczeń Dodano: 29.12.2016 Dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uprzejmie Informujemy ,że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczeń 2017r. Odbędą się Warsztaty Ekonomiczne oraz Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Niemarnowania Żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Styczeń 2017 Dodano: 29.12.2016 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczeń 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa grudzień 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Podsumowanie akcji "Świąteczna Zbiórka Żywności" Dodano: 06.12.2016 Pragniemy podziękować wszystkim wolontariuszom tym, którzy wzieli udział w Jubileuszowej Świątecznej Zbiorce Żywności przeprowadzonej przez Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywnosci” pod patronatem Pana Prezydenta Grzegorza Kiełba, który w dniu 25.11.2016 był także wolontariuszem. Zbiórki odbyły się na terenie :Tarnobrzega, Mielca , Stalowej Woli, Skopania, Gorzyc, Knap,Nowej Dęby, Niska, Rudnika n/Sanem, Jeżowego . Szczególne podziekowanie pragniemy złożyć chojnym darczyńcom, którzy z sercem napełniali kosze dla potrzebujących, wolontariuszom, kierownictwu sklepów , oraz wszystkim którzy przyczynili się do tak efektownej zbiórki. W jubileuszowej zbiórce zebraliśmy rekordową ilość produktów żywnosciowych. Po raz pierwszy Stowarzyszenie zebrało około 9 500 kg produktow, z których przedstawiciele organizacji współpracujących przygotuja paczki dla osob wymagajacych pomocy oraz będą zużyte na posiłki w szkołach, Domach Dziecka, Domach Pomocy Społecznej. Podsumowanie akcji "Świąteczna Zbiórka Żywności": Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Grudzień 2016 Dodano: 01.12.2016 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudzień 2016 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa grudzień 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja na temat "Działań Towarzyszących" w Podprogramie 2016 Dodano: 01.12.2016 Dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uprzejmie Informujemy ,że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W grudniu 2016r. Odbędą się Warsztaty Ekonomiczne oraz Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Niemarnowania Żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 1 grudnia 2016 dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej Dodano: 18.11.2016 Podsumowanie Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym z lat 2014-2016. Pełna treść komunikatu: Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Świąteczna Zbiórka Żywności" 25-26.11.2016 Dodano: 10.11.2016 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” pragnie zaprosić w dniach 25-26.11.2016 do udziału w 20-tej Świątecznej Zbiórce Żywności w wybranych sklepach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku, Mielcu, Nowej Dębie, Skopaniu, Jeżowe, Rudniku n/Sanem, Ślęzakach, Knapach do oznakowanych koszy dzięki wolontariuszom oraz ofiarności darczyńców będą zbierane produkty żywnościowe. Żywność jest podstawowym dobrem niezbędnym każdemu człowiekowi dzięki produktom które zbierzemy pomożemy większej liczbie osób. Bank Żywności przekaże pozyskaną żywność do szkół, świetlic, domów dziecka oraz stowarzyszeń . Komunikat "Świąteczna Zbiórka Żywności": Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wykaz organizacji partnerskich Dodano: 08.11.2016 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu informuje, że w Podprogramie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym udział biorą następujące organizacje partnerskie współpracujące przy dystrybucji żywności (wykaz w załączniku). Wykaz orgniazacji partnerskich: Lista partnerów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Listopad 2016 Dodano: 04.11.2016 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopad 2016 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 6 produktów dla jednej osoby tj. Mleko 1szt. (1l), Makaron 1szt. (0,50 kg), Ryż 1szt. (1kg), Herbatniki 1szt. (0,20 kg), Szynka 2szt. (0,60kg), Groszek 2szt. (0,80kg) Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 4 listopada 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja Zarządu Dodano: 18.10.2016 W dniu 12 października 2016r odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Tarnobrzeski Bank Żywności” , na którym powierzono obowiązki Prezesa Zarządu Stowarzyszenia p. Antoniemu Saneckiemu. Jednocześnie informujemy, że Prezes i Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty dietetyczne 26-28 październik 2016 Dodano: 05.10.2016 W dniach 26-28.10.2016r. odbędą się "Warsztaty Dietetyczne" organizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2016. Szczegółowy plan zajęć w komunikacie poniżej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 3 października 2016 - Warsztaty Dietetyczne Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Październik 2016 Dodano: 05.10.2016 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym W miesiącu październik 2016 Paczka Żywnościowa składać się będzie z produktów dla jednej osoby tj. Mleko 1szt (1l), Makaron 2szt 1 kg, Herbatniki 2szt 0,40 kg, Olej 1szt (1l) Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 3 października 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Wrzesień 2016 Dodano: 13.09.2016 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu wrzesień 2016r Paczka Żywnościowa składać się będzie z 4 produktów dla jednej osoby tj.: Mleko 1 szt. (1l), Makaron 2 szt. (1kg), Ryż 1 szt. (1kg), Olej 1 szt. (1l). Łącznie: 4 kg. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Podziel się posiłkiem" 23.09-24.09.2016 Dodano: 01.09.2016 Bank Żywności w Tarnobrzegu wzorem lat ubiegłych włączył się w organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności ogólnopolską akcję zbiórki żywności pod hasłem „Podziel się Posiłkiem”. Zebrana żywność pragniemy wesprzeć osoby najuboższe, a w szczególności dzieci. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców naszego województwa o hojność w niesieniu pomocy potrzebującym. Zbiórka będzie prowadzona w wybranych sklepach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku, Mielcu, Nowej Dębie, Skopaniu, w których wolontariusze będą zapraszać do napełniania oznakowanych koszt żywnością. Najbardziej potrzebne produkty o które proszą podopieczni to: mleko, płatki śniadaniowe, olej, ryż, cukier, konserwy mięsne i rybne oraz słodycze. Bank Żywności w Tarnobrzegu zebrana żywność przekaże organizacjom i instytucjom, które na co dzień zajmują się dożywianie dzieci. Są wśród nich szkoły, świetlice, domy dziecka oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży. Zarówno sklepy, w których zbierana będzie żywność jak i punkty zbiórek na terenie sklepów będą odpowiednio oznakowane a wolontariusze będą posiadać specjalne identyfikatory. Zachęcamy mieszkańców robiących zakupy by z potrzeby serca okazali hojność i zakupili trochę żywności i przekazali ją potrzebującym. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Działania Towarzyszące Finansowe z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Dodano: 25.08.2016 Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności wznawia cykl szkoleniowy dla beneficjantów korzystających z bezpłatnej pomocy żywnościowej. Celem realizacji działań objętych dofinansowaniem w Podprogramie 2016, jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, integracja społeczności lokalnej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 24 sierpnia 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚIOWA 2014-2020 Dodano: 23.08.2016 W najbliższych dniach do magazynu Banku Żywności w Tarnobrzegu trafią pierwsze produkty w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (Podprogram 2016). Dystrybucja produktów wśród osób zakwalifikowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej rozpocznie się w miesiącu wrzesień 2016. Aktualnie prowadzony jest nabór organizacji lokalnych, za pośrednictwem których żywność trafi do beneficjentów. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 22 sierpnia 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - MAJ / CZERWIEC 2016 Dodano: 04.05.2016 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącach maj / czerwiec Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 3 produktów dla jednej osoby. W dokumencie zndajduje się też informacja z zebrania Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Stowarzyszenia "Tarnobrzeskiego Banku Żywności". Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 4 maja 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - KWIECIEŃ 2016 Dodano: 25.03.2016 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marcu Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 9 produktów dla jednej osoby. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 25 marca 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - MARZEC 2016 Dodano: 11.02.2016 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marcu Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 14 produktów dla jednej osoby. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 11 lutego 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - LUTY 2016 Dodano: 21.01.2016 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lutym Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 12 produktów dla jednej osoby. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 21 stycznia 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - STYCZEŃ 2016 Dodano: 05.01.2016 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 11 produktów dla jednej osoby. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 5 stycznia 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Podziękowania Tarnobrzeskiego Banku Żywności Dodano: 03.12.2015 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu składa serdeczne podziękowanie wszystkim Burmistrzom, Wójtom, Kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Dyrektorom Szkół za udostępnienie lokali na potrzeby warsztatów : dietetycznych i zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej organizowanych dla podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Dziękując za dotychczasową współpracę życzymy Państwu Wesołych Świąt, wszelkiej pomyślności, powodzenia w realizacji wszystkich planów w nadchodzącym Nowym Roku 2016. Do pobrania: Podziękowania Tarnobrzeskiego Banku Żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

List do wolontariuszy - "Świąteczna zbiórka żywności 2015" Dodano: 03.12.2015 Drodzy Wolontariusze! Jestem Wam bardzo wdzięczny za Wasze zaangażowanie! Odgrywacie niesamowicie ważną rolę w czasie Świątecznej Zbiórki Żywności. Pamiętajcie, że jesteście Ambasadorami Banków Żywności w trakcie zbiórki, stajecie się nimi także już po zbiórce. W tym roku jest nas razem ponad 52 000! Uczestniczycie w niesamowicie ważnej sprawie i sami ją tworzycie! Niektórzy z Was są z nami już od kilku lat i stali się specjalistami. Dziękuję Wam za dobrą energię i profesjonalizm ...więcej Cały List do wolontariuszy - "Świąteczna zbiórka żywności 2015"

Świąteczna zbiórka żywności 04-06.12.2015 Dodano: 02.12.2015 Już w najbliższy weekend odbędzie się zbiórka na terenie Tarnobrzega, Mielca , Stalowej Woli, Skopania, Niska, Gorzyc, Rudnika n/Sanem, Jeżowego (34 sklepy). W dniach 4,5 oraz 6 grudznia w całej Polsce odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Banki Żywności w Tarnobrzegu zachęca, aby w najbliższy weekend, do listy swoich zakupów wpisać kilka podstawowych produktów na rzecz osób najuboższych. Banki Żywności przypomina także o mądrym planowaniu świątecznych sprawunków. Świąteczna dobra lista zakupów! Świetny sposób na zapobieganie marnowaniu żywności i dobry uczynek w jednym! Komunikat "Świąteczna zbiórka żywności": "Świąteczna zbiórka żywności 2015" Lista sklepków biorąca udział w akcji: tutaj znajdziesz Naszych wolontariuszy

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - GRUDZIEŃ 2015 Dodano: 02.12.2015 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudniu 2015 Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 14 produktów dla jednej osoby. Pełna lista produktów: Lista produktów na grudzień 2015 Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 2 grudnia 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej Dodano: 20.11.2015 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do korzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towrzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 20 listopad 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Świąteczna zbiórka żywności 04-06.12.2015 Dodano: 02.12.2015 Już w najbliższy weekend odbędzie się zbiórka na terenie Tarnobrzega, Mielca , Stalowej Woli, Skopania, Niska, Gorzyc, Rudnika n/Sanem, Jeżowego (34 sklepy). W dniach 4,5 oraz 6 grudznia w całej Polsce odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Banki Żywności w Tarnobrzegu zachęca, aby w najbliższy weekend, do listy swoich zakupów wpisać kilka podstawowych produktów na rzecz osób najuboższych. Banki Żywności przypomina także o mądrym planowaniu świątecznych sprawunków. Świąteczna dobra lista zakupów! Świetny sposób na zapobieganie marnowaniu żywności i dobry uczynek w jednym! Komunikat "Świąteczna zbiórka żywności": "Świąteczna zbiórka żywności 2015" Lista sklepków biorąca udział w akcji: tutaj znajdziesz Naszych wolontariuszy

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - GRUDZIEŃ 2015 Dodano: 02.12.2015 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudniu 2015 Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 14 produktów dla jednej osoby. Pełna lista produktów: Lista produktów na grudzień 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej Dodano: 20.11.2015 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do korzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towrzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 20 listopad 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - listopad Dodano: 30.10.2015 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopadzie 2015 Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 12 produktów dla jednej osoby. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 30 października 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej - pażdziernik Dodano: 08.10.2015 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu październiku 2015 Paczka Żywnościowa skłądać się będzie z 10 produktów dla jednej osoby. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 8 października 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Podziel się posiłkiem" 26.09-27.09.2015 Dodano: 24.09.2015 Już po raz kolejny Bank Żywności w Tarnobrzegu organizuje Zbiórkę Żywności na rzecz potrzebujących. Zbiórka potrwa w piątek i sobotę pod hasłem "Podziel się posiłkiem”. Tegoroczna ogólnopolska zbiórka żywności odbędzie się w dniach 26.09-27.09.2015 Komunikat oraz lista sklepów w Naszym rejonie: "Podziel się posiłkiem 2015" Więcej o akcji oraz lista sklepów z całej polksi: tutaj znajdziesz więcej informacji.

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej Dodano: 31.08.2015 Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2015 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności z 31 sierpnia 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Działania Towarzyszące w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015" Dodano: 19.08.2015 Wsparcie powinno trafić do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż: - 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej; - 684 zł dla osoby w rodzinie. Od dnia 1 października 2015 r kryteria przyznawania pomocy ulegną zmianie. W dniu 14 lipca br. Rada ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. zgodnie z paragraf 1 pkt 1 tego rozporządzenia kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634 zł, zaś dla osoby w Rodzinie 514 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października br. Pomoc w ramach POPŻ udzielana będzie osobom/ rodzinom, których dochód nie będzie przekraczał:

- 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

- 771 zł w przypadku osoby w rodzinie
Pełna treść komunikatu: Działania Towarzyszące w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015" Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Paczka żywnościowa" - sierpień 2015 Dodano: 28.07.2015 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w miesiącu sierpniu uprawnione osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym otrzymają paczką żywnościową w ilości 5,65 kg na jedną osobę - wykaz produktów w pliku PDF. Pełny wykaz produktów można zobaczyć/pobrać tutaj: "Paczka żywnościowa" - sierpień 2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Rekrutacja trenerów" - ogłoszenie Dodano: 28.07.2015 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Pełną treść informacji można zobaczyć/pobrać tutaj: "Rekrutacja trenerów" - ogłoszenie Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja - "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Dodano: 22.07.2015 Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pełną treść informacji można zobaczyć/pobrać tutaj: "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja dodatkowa w sprawie podprogramu 2015 Dodano: 02.04.2015 Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Program FEAD Podprogram 2015 rozpoczyna się od 01.05.2015 do 02.2016 jest współfinansowany w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pełną treść informacji można zobaczyć/pobrać tutaj: "Informacja dodatkowa ws podprogramu 2015" Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Ogłoszenie - "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Dodano: 25.03.2015 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności uprzejmie informuje, że z dniem 01.05.2015 rozpoczyna dystrybucję artykułów żywnościowych z Programu Operacyjnego " Pomoc Żywnościowa 2014-2020", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujących w Podprogramie 2015. Program żywnościowy przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe z Art.7 Ustawy O Pomocy Społecznej - 100% lub 150% tj. 684 zł dla osoby w rodzinie, 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Podstawą do wpisania na listy upoważniające, jest zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który wskaże również punkt odbioru produktów. Pełną treść ogłoszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: "Ogłoszenie - Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Program Operacyjny – Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Dodano: 09.01.2015 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” uprzejmie informuje, że od początku grudnia 2014 roku były dostarczane do naszego magazynu artykuły żywnościowe z Programy Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014. Aktualnie Bank Żywności w Tarnobrzegu realizuje dystrybucję artykułów spożywczych w ramach tego programu(pięć produktów: mleko UHT, cukier, olej, makaron, konserwa mięsna). Zapraszamy Organizacje i Stowarzyszenia, które zgłosiły chęć współpracy z Bankiem do odbioru produktów spożywczych do dnia 23.01.2015 dla uprawnionych podopiecznych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy w Tarnobrzegu. Kolejne etapy programu rozpoczną się wiosną 2015 roku. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Ogłoszenie - "Wydawanie paczek żywnościowych" Dodano: 12.12.2014 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że rozpoczyna wydawanie paczek żywnościowych dla osób spełniających kryteria dochodowe tj. 684 zł na osobę w rodzinie i 814 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie sie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu celem uzyskania zaświadczenia uprawniającego do odbioru produktów żywnościowych. Wykaz organizacji wydających żywność w załączniku. Pełną treść ogłoszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Ogłoszenie - "Wydawanie Paczek 2014"

Świąteczna zbiórka żywności 28.11- 30.11.2014 Dodano: 25.11.2014 Już 28, 29 i 30 listopada w całej Polsce odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Banki Żywności w Tarnobrzegu zachęca, aby w najbliższy weekend, do listy swoich zakupów wpisać kilka podstawowych produktów na rzecz osób najuboższych. Banki Żywności przypomina także o mądrym planowaniu świątecznych sprawunków. Świąteczna dobra lista zakupów! Świetny sposób na zapobieganie marnowaniu żywności i dobry uczynek w jednym! Komunikat "Świąteczna zbiórka żywności": "Świąteczna zbiórka żywności 2014" Komunikat "Świąteczna lista zakupów": "Świąteczna lista zakupów 2014" Lista sklepków biorąca udział w akcji: tutaj znajdziesz Naszych wolontariuszy