Ty też możesz Nam pomóc !!

Każdego miesiąca Nasza pomoc trafia do tysięcy najbiedniejszych mieszkańców 5 powiatów województwa podkarpackiego: ropczyckiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowo-wolskiego i niżańskiego. Mając na sercu dobro naszych podopiecznych, staramy się pracować w sposób jak najbardziej profesjonalny, by móc wywiązywać się z założonych celów. Przekazywane środki są niewystarczające i pozwalają na realizację naszych działań tylko w niewielkim stopniu. Żywimy nadzieję, że brakujące środki (tak finansowe, jak i rzeczowe) uzyskamy od sponsorów, którzy docenią Naszą Organizację powierzając środki, które uczciwie i efektywnie wykorzystamy.

PRZEKAŻ NAM ŻYWNOŚĆ:

Bank Żywności w Tarnobrzegu przyjmuje pełnowartościowe artykuły żywnościowe, przeznaczone na cele charytatywne. Wśród przekazywanych artykułów spożywczych, spełniających te kryteria, mogą się również znaleźć:

» żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia,
» żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie,
» nadwyżki produkcyjne.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Tarnobrzeskiego Banku Żywności pod numerem telefonu (15) 822 40 05.


WESPRZYJ NAS RZECZOWO:

Możesz nam pomóc, przekazując sprzęt oraz artykuły biurowe, które niezbędne są do sprawnego działania pracy całego biura: :

» komputery, drukarki, kserokopiarki, faksy, tonery do drukarek,
» oraz sprzęty i artykuły biurowe.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Tarnobrzeskiego Banku Żywności pod numerem telefonu (15) 822 40 05.


PRZEKAŻ NAM 1% SWOJEGO PODATKU:

Wypełniając zeznanie roczne wystarczy wpisać nr KRS Tarnobrzeskiego Banku Żywności - 0000207936

Dane należy wypełnić w odpowiedniej rubryce w zeznaniu podatkowym (które zatytułowane jest "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") .

Nie zmarnuj okazji żeby pomóc! Przekaż 1% podatku !


WESPRZYJ NAS FINANSOWO:

Realizowane przez Bank Żywności w Tarnobrzegu projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. W ten sposób każdy może włączyć się w naszą misję zmniejszając obszar niedożywienia w naszym regionie.

Bank Żywności nie kupuje żywności, otrzymuje ją z darowizn od producentów, dystrybutorów żywności, detalistów oraz ze publicznych zbiórek. Zebrane środki finansowe przeznaczane są na wydatki związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją żywności oraz na realizację projektów.

Zainwestuj w program zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wesprzyj Bank Żywności w Tarnobrzegu:

Numer naszego konta:
BOŚ
47 1540 1131 2028 2278 1493 0001

Wszelkie darowizny przekazywane na konto stowarzyszenia dają możliwość odpisania tej kwoty od podstawy opodatkowania. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu:

» w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu
» w przypadku osób prawnych do 10% dochodu

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Tarnobrzeskiego Banku Żywności pod numerem telefonu (15) 822 40 05.