Wolontariat

Wolontariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia chce wykonywać świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Pomagać można indywidualnie oraz w wyspecjalizowanych w tym celu organizacjach m.in. w Federacji Polskich Banków Żywności czy w zrzeszonych w niej Bankach Żywności.

Pomagając innym Ty również korzystasz!

Włączając się aktywnie w wolontariat w Bankach Żywności możesz:

» pomóc potrzebującym w najbardziej potrzebny sposób tj. organizując dla nich żywność;
» nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy związanych np. z pracą w biurze;
» poznać wielu miłych i życzliwych ludzi;
» wcielić w życie swoją kreatywność i pomysły;
» pozyskać dodatkowe doświadczenie, a jeżeli go jeszcze nie posiadasz możesz u nas stawiać pierwsze kroki.

Od lat współpracujemy z wolontariuszami. Wiemy, komu i jak pomagać, aby nasze działania przynosiły oczekiwany rezultat. Nasi wolontariusze to osoby w różnym wieku (od licealistów do emerytów), o różnych specjalnościach (tłumacze, informatycy) i umiejętnościach.

Pomoc, w jaką mogą zaangażować się wolontariusze, obejmuje zarówno działania w biurze jak i w bankowych magazynach – przy porządkowaniu darów, rozładowywaniu żywności lub jej rozwożeniu. Wolontariusze często sami decydują, w jaki sposób chcą pomagać, zaskakując niejednokrotnie swoimi nowymi pomysłami na wykonanie zadania.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Tarnobrzeskiego Banku Żywności pod numerem telefonu (15) 822 40 05.