Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Zaproszenie do składania ofert Dodano: 21.07.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Pełna treść zaproszenia: Zaproszenie do składania ofert Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na sierpień 2023 Dodano: 21.07.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu SIERPNIU 2023 odbędą się WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w SIERPNIU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydłużeniu Podprogramu 2021 Plus Dodano: 21.07.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że zgodnie z Wytycznymi MRiPS został przedłużony okres dystrybucji żywności i realizacji działań towarzyszących do 30.09.2023. W załączeniu pismo z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Pełna treść komunikatu: Informacja o wydłużeniu Podprogramu 2021 Plus Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na lipiec 2023 Dodano: 28.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu LIPCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w LIPCU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - dodatkowe warsztaty w Grębowie Dodano: 20.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu CZERWCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach (załącznik). Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w CZERWCU 2023 wersja 3 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - dodatkowe warsztaty Dodano: 14.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu CZERWCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w CZERWCU 2023 wersja 2 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na czerwiec 2023 Dodano: 05.06.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu CZERWCU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w CZERWCU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Dodatkowe warsztaty Dodano: 26.05.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu MAJU 2023 odbędą się DODATKOWE WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania dodatkowe w MAJU 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe Dodano: 17.05.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności  informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej   zatwierdziło zmianę  Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus  w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Pełna treść komunikatu: Zmiana kryterium dochodowego - komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 Plus na dzień 10.05.2023 Dodano: 10.05.2023 Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 na dzień 10.05.2023 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 Plus - Harmonogram na maj 2023 Dodano: 10.05.2023 Informujemy, że w ramach Działań Towrzyszących w miesiącu MAJU 2023 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetyczne oraz ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2023 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o rozpoczęciu Podprogramu 2021 Plus Dodano: 02.05.2023 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 10.05.2023 rozpoczynają się dostawy artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 Plus będzie realizowany w okresie od maja 2023 do sierpnia 2023r., w tym okresie będą również prowadzone Działania Towarzyszące (warsztaty: edukacji ekonomicznej, niemarnowania żywności, żywieniowo-dietetyczne) prowadzone przez Bank Żywności oraz obowiązkowe do wykonania przez organizacje, wymienione w części III pkt.1.8 Wytycznych IZ, o których wykonaniu należy powiadomić właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej. Wznawiamy działania edukacyjne od 05..05.2023 tj. Warsztaty ekonomiczne, niemarnowania żywności oraz warsztaty dietetyczne, które odbędą się Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w Padwi Narodowej. Bank Żywności na stronie internetowej http://www.bankzywnosci.tbg.net.pl/ będzie informował o dacie i tematyce warsztatów. Szczegóły w komunikacie: Komunikat dotyczący rozpoczęcia dystrubucji artykułów spożywczych z Podpgrogramu 2021 Plus

Kolejne przesunięcie terminu rozpoczęcia Programu POPŻ Podprogram 2021 Plus Dodano: 11.04.2023 W nawiązaniu do poprzedniej informacji z dn. 29.03.2023 r odnośnie terminu podpisania umowy i dystrybucji artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus uprzejmie informuję, że został przesunięty termin wydania żywności na m-c maj 2023r. Według informacji uzyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Federacji Polskich Banków Żywności przyczyna opóźnień jest unieważnienie przetargów na część produktów wymienionych we wcześniejszej informacji. Barbara Turczyk - Prezes Zarządu Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Przesunięcie terminu rozpoczęcia Programu POPŻ Podprogram 2021 Plus Dodano: 29.03.2023 Tarnobrzeski Bank Żywności w związku z licznymi pytaniami uprzejmie informuje, że termin rozpoczęcia realizacji Programu POPŻ Podprogram 2021Plus został przesunięty na miesiąc kwiecień 2023. Zmiana terminu wynika z faktu, iż do dnia dzisiejszego KOWR:

1. nie podpisał oraz  nie przekazał  wzoru umowy między KOWR a Federacją Polskich Banków Żywności
2. nie przekazał wzoru umowy OPO-OPR i OPL
3. nie przekazał informacji o efektach  dotyczących przetargów na artykuły spożywcze
W związku z powyższym nie posiadamy podstawowej wiedzy  na temat dat podpisania umów z OPL i dostaw  artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus. O rozpoczęciu dystrybucji będziemy informować Państwa i OPS-y na bieżąco. Barbara Turczyk - Prezes Zarządu Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dodano: 31.01.2023 PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Opis POPZ: Podgląd/Pobierz Opis POPŻ 2021 Plus: Podgląd/Pobierz Lista OPL: Podgląd/Pobierz OPR-OPL zagrożenie epidemiologiczne: Podgląd/Pobierz Infografika: Podgląd/Pobierz Kryterium dochodowe: Podgląd/Pobierz Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowy okres dystrybucji - informacja o rozpoczeciu Podprogramu 2021 PLUS Dodano: 05.01.2023 Miło nam poinformować Państwa, iż oficjalnie rozpoczynamy realizację POPŻ Podprogram 2021 PLUS, który zakładamy, że będzie realizowany w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023. Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności i termin dystrybucji do organizacji partnerskich uzależniony będzie od terminu zawarcia przez KOWR umów z producentami poszczególnych artykułów spożywczych. Pełna treść komunikatu: Informacja na temat dystrybucji żywności Deklaracja uczestnictwa OPL: Deklaracja Efekty realizacji OPL: Efekty Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 na dzień 30.09.2022 Dodano: 30.09.2022 Lista organizacji współpracujących z Bankiem w Podprogramie 2021 na dzień 30.09.2022 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty za Podprogram 2021 Dodano: 30.09.2022 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – październik 2022. Pełna treść komunikatu: Efekty za Podprogram 2021

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na lipiec 2022 Dodano: 28.07.2022 Informujemy, że w ramach Działań SIERPNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące SIERPIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LIPIEC 2022 Dodano: 05.07.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lipcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 2,90 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LIPIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na lipiec 2022 Dodano: 05.07.2022 Informujemy, że w ramach Działań LIPCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2022 Dodano: 03.06.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,92 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na czerwiec 2022 Dodano: 03.06.2022 Informujemy, że w ramach Działań CZERWCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2022 Dodano: 09.05.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maju 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,76 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na maj 2022 Dodano: 09.05.2022 Informujemy, że w ramach Działań MAJU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Dodatkowe warsztaty - kwiecień 2022 Dodano: 05.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2022 Dodano: 01.04.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwietniu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 7 produktów o łącznej wadze 3,03 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Dodatkowe warsztaty - kwiecień 2022 Dodano: 05.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na kwiecień 2022 Dodano: 01.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na marzec 2022 Dodano: 15.03.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2022 Dodano: 07.03.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 7 produktów o łącznej wadze 3,03 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na marzec 2022 Dodano: 07.03.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2022 Dodano: 21.02.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 6 produktów o łącznej wadze 2,66 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowy okres dystrybucji - informacja o rozpoczeciu Podprogramu 2021 Dodano: 21.02.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 15.02.2022 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2021 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 będzie realizowany w okresie od stycznia 2022 do października 2022r., w tym okresie będą również prowadzone Działania Towarzyszące (warsztaty: edukacji ekonomicznej, niemarnowania żywności, żywieniowo-dietetyczne) Pełna treść komunikatu: Informacja na temat dystrybucji żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego Dodano: 25.01.2022 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021. 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej...... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 25.01.2022 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2021 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022 ... Informacja o POPŻ Podprogram 2021 Informacja o POPŻ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2020 – efekty Dodano: 30.12.2021 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021. Pełna treść komunikatu: Informacja na temat efektów Podprogramu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

POPŻ Podprogram 2021 - informacja Dodano: 08.10.2021 Miło nam poinformować Państwa, iż oficjalnie rozpoczynamy realizacje POPŻ Podprogram 2021, który będzie realizowany w okresie od grudnia 2021 do czerwiec 2022. Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności i termin dystrybucji do organizacji partnerskich uzależniony będzie od terminu zawarcia przez KOWR Umów z wykonawcami poszczególnych artykułów spożywczych. Będą dystrybuowane: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier biały, tłuszcze, olej rzepakowy Pierwszym krokiem jest złożenie do Banku Żywności prawidłowo wypełnionego wniosku weryfikacyjnego, podpisanie zgodnie z reprezentacja i przesłanie do Banku Żywności w terminie do 15.10.2021 . W razie pytań proszę o kontakt: Tel. 15 822 40 05, email: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl W załączeniu Wniosek Weryfikacyjny na Podprogram 2021. Pełna treść komunikatu: Informacja na temat wniosków Pełna treść komunikatu: Wniosek weryfikacyjny OPL Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na sierpień 2021 Dodano: 19.08.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu SIERPNIU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące SIERPIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na lipiec 2021 Dodano: 10.07.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LIPCU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na czerwiec 2021 Dodano: 10.06.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu CZERWCU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2021 Dodano: 10.06.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwiec 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,29 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Dodatkowe "Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na maj 2021 Dodano: 21.05.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJU 2021 DODATKOWE WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - DODATKOWE działania towarzyszące MAJ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na maj 2021 Dodano: 06.05.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2021 Dodano: 06.05.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 14 produktów o łącznej wadze 6,02 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram zajęć DODATKOWYCH na kwiecień 2021 Dodano: 20.04.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2021 DODATKOWE WARSZTATY ONLINE dietetyczno -żywieniowe dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - DODATKOWE działania towarzyszące KWIECIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na kwiecień 2021 Dodano: 08.04.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2021 Dodano: 08.04.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,71 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wydawanie paczek - informacja Dodano: 24.03.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje o wznowieniu wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przy Parafii o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu. Wydawanie żywności osobom uprawnionym do odbioru produktów żywnościowych odbywać się będzie w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 5 ul. H.Dekutowskiego 17 w miesiącu marcu 2021 roku tylko w dniach: 26.03.2021 (piątek) w godzinach 16-18 oraz 27.03.2021 (sobota) w godzinach 9:30 – 11:30 Kontakt do osoby upoważnionej do wydawania produktów żywnościowych: Tel. 600 745 429 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na marzec 2021 (wersja rozszerzona) Dodano: 18.03.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2021 (wersja rozszerzona) Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2020 - Harmonogram na marzec 2021 Dodano: 05.03.2021 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2021 WARSZTATY ONLINE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2021 Dodano: 05.03.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 6,47 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego Dodano: 05.03.2021 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020. 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej...... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 05.03.2021 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021 ... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o zmianie wytycznych Dodano: 05.03.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywnosci uprzejmie informuję, że 17 lutego 2021 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRiPS, zatwierdził zmianę do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Wszystkie informacje opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 Informacja o zmianie wytycznych: Pełna informacja o rozpoczęciu realizacji programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2021 Dodano: 08.02.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lutym 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,96 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2021 Dodano: 08.02.2021 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2021 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,79 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Rozpoczęcie realizacji programu Dodano: 22.01.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 18.01.2021 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2020 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna lista: Pełna informacja o rozpoczęciu realizacji programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 14.01.2021 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021 ... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wytyczne na Podprogram 2020 POPŻ Dodano: 30.11.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę do Wytycznych na Podprogram 2020 POPŻ w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy z 200% do 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby samotnej). Wyjaśniamy jednocześnie, że Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do Wytycznych na Podprogram 2020 dwuetapowo, tj.

1) w pierwszej kolejności w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego - z uwagi na już rozpoczęty proces kwalifikowania odbiorców końcowych do Podprogramu 2020 przez ośrodki pomocy społecznej;

2) następnie, już po zawarciu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z wykonawcami dostaw wszystkich 20 artykułów spożywczych tj., zestawu przysługującego dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2020.
Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 oraz przesłane do Wydziałów Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich celem ich udostępnienia wszystkim ośrodkom pomocy społecznej. Pełna treść komunikatu: Wytyczne na Podprogram 2020 POPŻ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności rusza z hasłem "Uratujmy Święta!" Dodano: 23.11.2020 Uratujmy Święta! Już za chwilę rusza 24. Świąteczna Zbiórka Żywności – ze względu na pandemię akcja odbędzie się w nowej formule „Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem odbędzie się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie będzie miało inny charakter – zbiórki w sklepach odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. Akcja została też wydłużona – potrzebującym można pomóc od 23 do 28 listopada w ponad 2000 sklepów w całej Polsce. Dodatkowo uruchomiony został charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W zbiórce bierze udział 28 Banków Żywności. Pełna treść komunikatu: Uratujmy Święta !! Świąteczna zbiórka żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty realizacji "Programu FEAD - Podprogram 2019" Dodano: 23.11.2020 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. Efekty realizacji "Programu FEAD Podprogram 2019": Efekty - podprogram 2019 - wersja PDF Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 16.09.2020 Miło nam poinformować Państwa, iż oficjalnie rozpoczynamy realizacje POPŻ Podprogram 2020, który będzie realizowany w okresie od listopad 2020 do lipiec 2021. Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności i termin dystrybucji do organizacji partnerskich uzależniony będzie od terminu zawarcia przez KOWR Umów z wykonawcami poszczególnych artykułów spożywczych. Będą dystrybuowane: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier biały i miód, tłuszcze, olej rzepakowy Pierwszym krokiem jest złożenie do Banku Żywności prawidłowo wypełnionego wniosku weryfikacyjnego, podpisanie zgodnie z reprezentacja i przesłanie do Banku Żywności w terminie do 20.10.2020. W razie pytań proszę o kontakt: Tel. 15 822 40 05, email: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl W załączeniu Wniosek Weryfikacyjny na Podprogram 2020. Pełna treść komunikatu: Komunikat Wniosek w wersji WORD: Wniosek weryfikacyjny (WORD) Wniosek w wersji PDF: Wniosek weryfikacyjny (PDF) Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 na dzień 30 czerwca 2020 Dodano: 10.07.2020 Lista organizacji współpracujących na dzień 30 czerwca 2020 roku - Podprogram 2019 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 10.07.2020 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020 ... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na lipiec 2020 Dodano: 02.07.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020. W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2020 Dodano: 05.06.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020. W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb. Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwiec 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,22 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na czerwiec 2020 Dodano: 05.06.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020. W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na maj 2020 Dodano: 18.05.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że wznawia cykl warsztatów w ramach Działań Towarzyszących Podprogram 2019. Uczestników prosimy o zachowanie zasad wynikających z przepisów COVID-19. W załączniku Harmonogram spotkań w organizacjach współpracujących z Bankiem Żywności w Programie Operacyjnym "Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2019." O kolejnych spotkaniach w ramach DT Bank Żywności poinformuje w terminie późniejszym. Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie TBŻ dysponuje zapasami żywności z Programu Unijnego Pomoc Żywnościowa 2019 i zaprasza do udziału w dystrybucji organizacje, które potrzebują wsparcia żywnościowego dla podopiecznych spełniających kryteria wymienione w Wytycznych MRPiPS, w tym kryterium dochodowe 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. W Programie 2014-2020 Podprogram 2019 przysługuje około 48 kg żywności na osobę i taka pulę żywności wydamy osobom, które przystąpią do Programu nawet w m-cu maju br. Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2020 Barbara Turczyk - Dyrektor Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 na dzień 30 kwietnia 2020 Dodano: 12.05.2020 Lista organizacji współpracujących na dzień 30 kwietnia 2020 roku - Podprogram 2019 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 30.04.2020 Bank Żywności w Tarnobrzegu czynny jest codzienne godz. od 8 do 13. Mimo epidemii koronawirusa żywność wydawana jest codziennie. Poprzez organizacje współpracujące żywność trafia do około 10 000 osób potrzebujących. W okresie pandemii organizacjom przy transporcie i wydawaniu pomaga wojsko z jednostek obrony terytorialnej, miedzy innymi z ich pomocy skorzystały gminy Grębów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Nisko i w dniu wczorajszym Gorzyce. Dziękujemy ️Wszystkim biorącym udział w dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2020 Dodano: 27.04.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 7,86 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 27.04.2020 W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady (załącznik) postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19. Pełna treść komunikatu: Zasady postępowania w okresie zagrożenie epidemiologicznego związanego z COVID-19 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2020 Dodano: 04.04.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 12,64 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT - WAŻNE Dodano: 30.03.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że w Tarnobrzegu wydaje żywność organizacjom współpracującym codziennie w godz 8:00 - 13:00 Pismo z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT - WAŻNE Dodano: 13.03.2020 Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacja spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r poz 374), w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa osobom zakwalifikowanym do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ) Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że tymczasowo wstrzymuje realizację warsztatów prowadzonych w ramach działań towarzyszących oraz wydawanie żywności do 25 marca lub do czasu odwołania bezpośredniego zagrożenia zakażeniem." Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2019 (Opis i cele programu) Dodano: 06.03.2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Podprogram 2019 - Opis Programu Podprogram 2019 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 na dzień 28 lutego 2020 Dodano: 06.03.2020 Lista organizacji współpracujących na dzień 28 lutego 2020 roku - Podprogram 2019 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2020 Dodano: 02.03.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 14 produktów o łącznej wadze 7,50 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na marzec 2020 Dodano: 02.03.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na luty 2020 - DODATKOWE WARSZTATY Dodano: 24.02.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2020 Dodano: 03.02.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 8,08 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na luty 2020 Dodano: 03.02.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2020 Dodano: 22.01.2020 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2020 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 7,98 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2020 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Podprogram 2019 - rozpoczęcie dystrybucji od 09.01.2020 Dodano: 09.01.2020 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 09.01.2020 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2019 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Prosimy organizacje i Stowarzyszenia , które złożyły Wnioski weryfikacyjne na dystrybucje żywności z programu unijnego j.w. o zgłaszanie się, do siedziby Banku Żywności celem podpisania umowy i ustalenia daty odbiorów żywności. W okresie od 09 do 24 stycznia 2020r będziemy sukcesywnie otrzymywać produkty żywnościowe (12 produktów spośród 20 wymienionych w umowie). Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2019 - Harmonogram na styczeń 2020 Dodano: 03.01.2020 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZNIU 2020 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja Dodano: 20.12.2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy z 2019r. o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji sfinansował zakup środków trwałych i wyposażenia magazynu Tarnobrzeskiego Banku Żywności na łączna kwotę 217 722 zł. W ramach tej Umowy zakupiono samochód chłodnię IVECO, wózek unoszący oraz dodatkowe wyposażenie magazynu i biura. Bank Żywności corocznie przez okres 5 lat zobowiązał się do pozyskania co najmniej 256 ton żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz spełnienia innych wymaganych Umową warunków. Bez wsparcia NFOŚiGW Stowarzyszenia nie byłoby stać na powyższe zakupy, które służą do wykonywania bieżącej działalności statutowej oraz nie mogłoby udzielać wsparcia produktami żywnościowymi osobom najbardziej potrzebującym

Bank żywności - Podprogram 2019 (cele programu) Dodano: 16.12.2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2019 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o opóźnieniu dystrybucji artykułów żywnościowych Dodano: 05.09.2019 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje organizacje współpracujące z Bankiem Żywności oraz beneficjentów pomocy żywnościowej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2019, że dystrybucja artykułów żywnościowych opóźni się. Spodziewany jest start dostaw na koniec roku. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.Na stronach internetowych MRPiPS oraz KOWR opublikowano informacje w tej sprawie. W związku z powyższym przekazujemy informacje o aktualnej sytuacji w POPŻ. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotycząca opóźnienia dystrybucji Pełna treść komunikatu: Informacja o unieważnieniu postępowania Pełna treść komunikatu: Pismo do Zespołu ws. Wytycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty - podprogram 2018 Dodano: 01.08.2019 Tarnobrzeski Bank Żywności przypomina organizacjom OPL współpracującym z Bankiem w ramach Programu POPŻ o obowiązku zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o Efektach za Podprogram 2018. Wzór sprawozdania: Efekty - podprogram 2018 - wersja PDF Wzór sprawozdania: Efekty - podprogram 2018 - wersja DOC Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI BIORACYCH UDZIAŁ W DYSTRYBUCJI ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM Dodano: 12.07.2019 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że rozpoczęło nabór Wniosków Weryfikacyjnych od organizacji i Stowarzyszeń chcących uczestniczyć w Programie Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2019 W załączeniu przesyłamy wniosek weryfikacyjny z prośbą o wypełnienie, podpisanie przez uprawnione osoby (zgodnie z reprezentacja w KRS). Wypełnione wnioski proszę odesłać na nasz adres celem weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 15.08.2019r (o decyzji Zarządu zostaniecie Państwo poinformowani) Pliki do pobrania: Pełna treść komunikatu: Pobierz plik
Załącznik nr 1 (Informacja o Podprogramie 2019): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja rozszerzona): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja skrócona): Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2018 - efekty działania Dodano: 12.07.2019 W ramach POPŻ Podprogram 2018: Współpracowaliśmy z 30 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi Pomoc żywnościowa trafiła do 9 988 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 483,5424 ton żywności co dało 94 225 paczek żywnościowych; W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 46 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 1153 osoby Pełna treść komunikatu: PODPROGRAM 2018 - efekty działania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram CZERWIEC Dodano: 01.06.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu CZERWIEC 2019 warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2019 Dodano: 30.04.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,14 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram MAJ Dodano: 30.04.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJ 2019 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Zmiana terminu warsztatów Dodano: 11.04.2019 Informujemy, że w m-cu kwietniu 2019 został zmieniony termin warsztatów ekonomicznych dla organizacji Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Warsztaty odbęda się 17.04.2019 o godzinie 10-00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zielona 1, 39-320 Przecław Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2019 Dodano: 28.03.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 7,23 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 28.03.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2019 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 na dzień 30 marzec 2019 Dodano: 28.03.2019 Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 na dzień 30 marrzec 2019 roku dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2019 Dodano: 28.02.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 5,50 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram MARZEC Dodano: 28.02.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARZEC 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2019 Dodano: 02.01.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczeń 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 5,54 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram Styczeń Dodano: 02.01.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZEŃ 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - GRUDZIEŃ 2018 Dodano: 30.11.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudzień 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 6,67 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa GRUDZIEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram GRUDZIEŃ 2018 Dodano: 30.11.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu GRUDZIEŃ 2018 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Pomóż uratować święta wielu ludzi! "Świąteczna Zbiórka Żywności" 30.11.2018- 01.12.2018 Dodano: 23.11.2018 Tarnobrzeski Bank Żywności zaprasza do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w dniach 30.11.2018- 01.12.2018 na terenie :Tarnobrzega, Skopania, Mielca, Stalowej Woli, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc. Zbiórka przeprowadzona będzie w sklepach : BIEDRONKA, FRAC, TESCO, A-K, LIDL, KAUFLAND, SKLEP GROSZEK. Na pomoc czekają samotni rodzice, osoby starsze, dzieci, osoby chore. Komunikat "Świąteczna Zbiórka Żywności": Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LISTOPAD 2018 Dodano: 31.10.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopad 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 5,36 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LISTOPAD 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram LISTOPAD 2018 Dodano: 31.10.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LISTOPADZIE 2018 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram PAŹDZIERNIK 2018 Dodano: 22.10.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu PAŹDZIERNIKU 2018 warsztaty zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - PAŹDZIERNIK 2018 Dodano: 16.10.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu październik 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów o łącznej wadze 4,36 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa PAŹDZIERNIK 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2018 (cele programu) Dodano: 01.10.2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2018 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI BIORACYCH UDZIAŁ W DYSTRYBUCJI ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM Dodano: 23.07.2018 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że przedłuża się proces wyboru producentów artykułów spożywczych (przetargi) oferowanych w Programie POPŻ Podprogram 2018. Umowy z producentami art. żywnościowych będą zawierane od 03 września 2018r., a pierwsze dostawy z Programu Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2018 odbędą się pod koniec września br. W związku z powyższym wydawanie produktów dla organizacji i uprawnionych osób z Banku Żywności w Tarnobrzegu rozpocznie się najwcześniej w październiku 2018r. W załączeniu przesyłamy wniosek weryfikacyjny z prośbą o wypełnienie, podpisanie przez uprawnione osoby (zgodnie z KRS) i odesłanie na nasz adres. Pliki do pobrania: Pełna treść komunikatu: Pobierz plik
Załącznik nr 1 (Efekty Podprogram 2017 dla OPL): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja rozszerzona): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja skrócona): Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2017 - efekty działania Dodano: 23.07.2018 W ramach POPŻ Podprogram 2017: Współpracowaliśmy z 28 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi Pomoc żywnościowa trafiła do 10 444 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 506 ton żywności co dało 98 940 paczek żywnościowych; W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 48 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 1100 osoby Pełna treść komunikatu: PODPROGRAM 2017 - efekty działania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2017 (efekty) Dodano: 29.06.2018 Bank Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2017 - efekty Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2018 Dodano: 27.04.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,31 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MAJ 2018 Dodano: 27.04.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJU 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Dodatkowe warsztaty ekonomiczne - 20.04 godz. 12-00 Łoniów Dodano: 16.04.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2018 dodatkowe warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2018 Dodano: 28.03.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 5,31 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 28.03.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MARZEC (zmiana) Dodano: 12.03.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących NIE odbędą się zaplanowane na marzec warsztaty: 14.03.2018 godz. 15:00 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – koło p.p. O.O. Dominikanów, ul. Kościuszki 2, 39-400 Tarnobrzeg 21.03.2018, godz. 10:00 - Ośrodek Pomocy Społecznej HARASIUKI, Sala OPS, 37-413 Harasiuki 21.03.2018, godz. 13:00 - Ośrodek Pomocy Społecznej RUDNIK NAD SANEM Sala OPS –ul. Kilińskiego 19, 37-420 Rudnik nad Sanem Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2018 Dodano: 26.02.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 15 produktów o łącznej wadze 8,31 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

ZMIANA WYTYCZNYCH Dodano: 26.02.2018 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w związku ze zmianą Wytycznych na Podprogram 2017 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od miesiąca lutego 2018r skład rocznego zestawu zwiększył się o kabanosy wieprzowe i miód wielokwiatowy Pełna treść komunikatu: Zmiana wytycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MARZEC Dodano: 26.02.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTYM 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2018 Dodano: 26.01.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lutym 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 15 produktów o łącznej wadze 6,79 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram LUTY Dodano: 26.01.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTYM 2018 warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących na dzień 31.12.2017 r. Dodano: 09.01.2018 Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 na dzień 31.12.2017 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących na dzień 31.12.2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - GRUDZIEŃ 2017 Dodano: 27.11.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudniu 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 4,99 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa GRUDZIEŃ 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram GRUDZIEŃ Dodano: 27.11.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

1-2 grudnia 2017 - 21 Świąteczna Zbiórka Żywności Dodano: 27.11.2017 1-2 grudnia 2017 roku rusza 21 Świąteczna Zbiórka Żywności. Pomaganie jest bardzo proste, wystarcza odrobina chęci. Aby dołączyć do naszej akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze(mąka, konserwy rybne i mięsne, przetwory z owoców i warzyw, słodycze, olej, cukier) w sklepach: Lista sklepów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty dietetyczne - zmiana terminu Dodano: 15.11.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” uprzejmie informuje, że warsztaty dietetyczne w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w Skopaniu odbędą się w Domu Kultury w Skopaniu w dniu 22.11.2017 o godz. 16 00, a nie w dn. 29.11.2017. Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących na dzień 06.11.2017 r. Dodano: 07.11.2017 Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących na dzień 06.11.2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Listopad 2017 Dodano: 31.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopadzie 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 5,41 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LISTOPAD 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram LISTOPAD Dodano: 31.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Zmiana wytycznych w Podprogramie 2017 Dodano: 31.10.2017 W dniu 13 września 2017r na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone zaktualizowane Wytyczne na Podprogram 2017. Według Wytycznych został zmieniony roczny zestaw artykułów spożywczych (paczka żywnościowa). Pełna treść komunikatu: Zmiana wytycznych w Podprogramie 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Październik 2017 Dodano: 02.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu październiku 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów o łącznej wadze 5,46 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa PAŹDZIERNIK 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram PAŹDZIERNIK Dodano: 02.10.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Warsztaty w Skopaniu Dodano: 14.09.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych - Skopanie Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 Dodano: 13.09.2017 Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących - Podprogram 2017/2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Wrzesień 2017 Dodano: 12.09.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu wrześniu 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów: Mleko (1szt - 1l), szynka wieprzowa (1szt - 0,30kg), pasztet wieprzowy (1szt - 0.16kg), szynka drobiowa (2szt - 0,60kg), fasola biała (2szt - 0,80kg). Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram WRZESIEŃ Dodano: 12.09.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Składanie skarg - informacja Dodano: 12.09.2017 W sprawie skarg i uwag dotyczących sposobu dystrybucji Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt z : Bankiem Żywności w Tarnobrzegu, Ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg, Tel. 15 822 40 05, e-mail: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl lub Federacją Polskich Banków Żywności albo z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Rodziny Pracy I Polityki Społecznej Pełna treść komunikatu: Składanie skarg Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności