Ty też możesz pomóc

Potrzebującym !

Przekaż 1% swojego podatku

na Bank Żywności w Tarnobrzegu

KRS - 0000207936

Aktualności:

Informacja o opóźnieniu dystrybucji artykułów żywnościowych Dodano: 05.09.2019 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje organizacje współpracujące z Bankiem Żywności oraz beneficjentów pomocy żywnościowej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2019, że dystrybucja artykułów żywnościowych opóźni się. Spodziewany jest start dostaw na koniec roku. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.Na stronach internetowych MRPiPS oraz KOWR opublikowano informacje w tej sprawie. W związku z powyższym przekazujemy informacje o aktualnej sytuacji w POPŻ. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotycząca opóźnienia dystrybucji Pełna treść komunikatu: Informacja o unieważnieniu postępowania Pełna treść komunikatu: Pismo do Zespołu ws. Wytycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Efekty - podprogram 2018 Dodano: 01.08.2019 Tarnobrzeski Bank Żywności przypomina organizacjom OPL współpracującym z Bankiem w ramach Programu POPŻ o obowiązku zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o Efektach za Podprogram 2018. Wzór sprawozdania: Efekty - podprogram 2018 - wersja PDF Wzór sprawozdania: Efekty - podprogram 2018 - wersja DOC Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI BIORACYCH UDZIAŁ W DYSTRYBUCJI ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM Dodano: 12.07.2019 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że rozpoczęło nabór Wniosków Weryfikacyjnych od organizacji i Stowarzyszeń chcących uczestniczyć w Programie Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2019 W załączeniu przesyłamy wniosek weryfikacyjny z prośbą o wypełnienie, podpisanie przez uprawnione osoby (zgodnie z reprezentacja w KRS). Wypełnione wnioski proszę odesłać na nasz adres celem weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 15.08.2019r (o decyzji Zarządu zostaniecie Państwo poinformowani) Pliki do pobrania: Pełna treść komunikatu: Pobierz plik
Załącznik nr 1 (Informacja o Podprogramie 2019): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja rozszerzona): Pobierz plik
Załącznik nr 2 (Wniosek weryfikacyjny - wersja skrócona): Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

PODPROGRAM 2018 - efekty działania Dodano: 12.07.2019 W ramach POPŻ Podprogram 2018: Współpracowaliśmy z 30 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi Pomoc żywnościowa trafiła do 9 988 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 483,5424 ton żywności co dało 94 225 paczek żywnościowych; W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 46 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 1153 osoby Pełna treść komunikatu: PODPROGRAM 2018 - efekty działania Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram CZERWIEC Dodano: 01.06.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu CZERWIEC 2019 warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2019 Dodano: 30.04.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maj 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 10 produktów o łącznej wadze 6,14 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram MAJ Dodano: 30.04.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MAJ 2019 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Zmiana terminu warsztatów Dodano: 11.04.2019 Informujemy, że w m-cu kwietniu 2019 został zmieniony termin warsztatów ekonomicznych dla organizacji Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Warsztaty odbęda się 17.04.2019 o godzinie 10-00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zielona 1, 39-320 Przecław Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2019 Dodano: 28.03.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwiecień 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 7,23 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 28.03.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIECIEŃ 2019 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 na dzień 30 marzec 2019 Dodano: 28.03.2019 Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 na dzień 30 marrzec 2019 roku dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Podprogram 2018/2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2019 Dodano: 28.02.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 5,50 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram MARZEC Dodano: 28.02.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARZEC 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Ostatnie pożegnanie Dodano: 11.02.2019 W dniu 7 lutego 2019r zmarł długoletni członek i Prezes Stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności Ksiądz Antoni Sanecki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11.02.2019 o godz. 17 w Kościele w par. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu (msza żałobna), a 12.02.2019 o godz. 13 msza pogrzebowa w par. Tarnowska Wola. Następnie złożenie ciała na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu -Sobowie. Żegnają zmarłego Zarząd, pracownicy i członkowie Stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2019 Dodano: 31.01.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów o łącznej wadze 5,24 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram LUTY Dodano: 31.01.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LUTY 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - STYCZEŃ 2019 Dodano: 02.01.2019 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczeń 2019 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 5,54 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa STYCZEŃ 2019 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram Styczeń Dodano: 02.01.2019 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu STYCZEŃ 2019 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę dla wszystkich przedstawicieli Stowarzyszeń, Ośrodków Pomocy Społecznej, wolontariuszy i osób współpracujących z Bankiem Żywności życzy Zarząd, pracownicy Tarnobrzeskiego Banku Żywności Wyrazy podziękowania za okazane serce na Świątecznej Zbiórce Żywności z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności w imieniu obdarowanych na każdy dzień w Nowym Roku Zarząd, pracownicy Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - GRUDZIEŃ 2018 Dodano: 30.11.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudzień 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 12 produktów o łącznej wadze 6,67 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa GRUDZIEŃ 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram GRUDZIEŃ 2018 Dodano: 30.11.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu GRUDZIEŃ 2018 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Pomóż uratować święta wielu ludzi! "Świąteczna Zbiórka Żywności" 30.11.2018- 01.12.2018 Dodano: 23.11.2018 Tarnobrzeski Bank Żywności zaprasza do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w dniach 30.11.2018- 01.12.2018 na terenie :Tarnobrzega, Skopania, Mielca, Stalowej Woli, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc. Zbiórka przeprowadzona będzie w sklepach : BIEDRONKA, FRAC, TESCO, A-K, LIDL, KAUFLAND, SKLEP GROSZEK. Na pomoc czekają samotni rodzice, osoby starsze, dzieci, osoby chore. Komunikat "Świąteczna Zbiórka Żywności": Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LISTOPAD 2018 Dodano: 31.10.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu listopad 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 9 produktów o łącznej wadze 5,36 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LISTOPAD 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram LISTOPAD 2018 Dodano: 31.10.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu LISTOPADZIE 2018 warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności i prawidłowego żywienia oraz warsztaty ekonomiczne dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2018 - Harmonogram PAŹDZIERNIK 2018 Dodano: 22.10.2018 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu PAŹDZIERNIKU 2018 warsztaty zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - PAŹDZIERNIK 2018 Dodano: 16.10.2018 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu październik 2018 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów o łącznej wadze 4,36 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa PAŹDZIERNIK 2018 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Bank żywności - Podprogram 2018 (cele programu) Dodano: 01.10.2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żyw-nościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbar-dziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Pełna treść komunikatu: Podprogram 2018 - Cele Programu Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja - plakat