Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Członkowie Zarządu Banku Żywności w Tarnobrzegu:

Zofia Żyła - Prezes
Władysław Jakubowicz - Wiceprezes
Zofia Dryś - Skarbnik
Marian Paruch - Sekretarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zbigniew Urban - Przewodniczący
Małgorzata Stec - Członek
Tomasz Lenard - Członek

Dyrektor:

Barbara Turczyk