Ty też możesz pomóc

Potrzebującym !

Przekaż 1% swojego podatku

na Bank Żywności w Tarnobrzegu

KRS - 0000207936

Aktualności:

Nowe władze Stowarzyszenia Dodano: 24.04.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w dniu 24 marca 2017r na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.
W skład Zarządu wchodzą:
Antoni Sanecki – Prezes
Władysław Jakubowicz – Wiceprezes
Jan Szewczyk – Wiceprezes
Zofia Dryś - Skarbnik
Marian Paruch – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Kagan – Przewodniczący
Małgorzata Stec – Członek
Zbigniew Urban - Członek
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących - aktualizacja Dodano: 21.04.2017 Stowarzyszenia „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu informuje, że w Podprogramie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym udział biorą następujące organizacje partnerskie współpracujące przy dystrybucji żywności. Pełna treść komunikatu: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Kwiecień 2017 Dodano: 31.03.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwietniu 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 14 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram KWIECIEŃ Dodano: 31.03.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Dodatkowe Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Dodano: 16.03.2017 Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2017 r. o godzinie 10:00 odbędą się Warsztaty Ekonomiczne dla podopiecznych GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przecławiu (sala przy GOPS ul. Rynek). Pełna treść komunikatu: Dodatkowe Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Dodano: 07.03.2017 28.03.2017 r. o godzinie 12:00 i 14:30 odbędą się Warsztaty Ekonomiczne dla Podopiecznych GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Krzeszowie. Pełna treść komunikatu: Warsztaty Ekonomiczne - Marzec 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Marzec 2017 Dodano: 28.02.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marzec 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 11 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa luty 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2017 - Harmonogram MARZEC Dodano: 28.02.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uprzejmie Informujemy ,że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się Warsztaty Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Niemarnowania Żywności MARZEC 2017r. dla beneficjentów korzystających z Pomocy Żywnościowej w następujących Organizacjach (lista w załączniku). Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowe druki umów Dodano: 09.02.2017 Nowe druki umowy oraz załączniki na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie 2016" Pliki do pobrania: Umowa: Pobierz plik
Aneks do umowy: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik
Załącznik nr 3: Pobierz plik
Załącznik nr 3a: Pobierz plik
Załącznik nr 4: Pobierz plik
Załącznik nr 5: Pobierz plik
Załącznik nr 6: Pobierz plik
Załącznik nr 7: Pobierz plik
Załącznik nr 8: Pobierz plik
Załącznik nr 9: Pobierz plik
Załącznik nr 10: Pobierz plik
Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Warsztaty Ekonomiczne - Radomyśl Luty 2017 Dodano: 01.02.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” Informuje, że w dniu 15.02.2017r. odbędą się Warsztaty Ekonomiczne dla Podopiecznych korzystających z Pomocy Żywnościowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (sala przy Ośrodku GOPS- Radomyśl Wielki) godz.10:00 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pełna treść komunikatu: Warsztaty Ekonomiczne - Radomyśl Luty 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - Luty 2017 Dodano: 30.01.2017 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2017 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 8 produktów. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa luty 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Posumowanie wrzesień-grudzień 2016 Dodano: 30.01.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w ramach POPŻ Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym od września do grudnia 2016 wydano 127 271,88 kg żywności na wartość 440 854,51 zł. Pełna treść komunikatu: Podsumowanie - grudzień 2016 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2016 - Harmonogram LUTY Dodano: 25.01.2017 Dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2016 Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uprzejmie Informujemy ,że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2017r. odbędą się Warsztaty Ekonomiczne oraz Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Niemarnowania Żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej. Pełna treść komunikatu: Informacja Banku Żywności dotyczące warsztatów ekonomicznych i dietetycznych Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowe produkty żywnościowe Dodano: 19.01.2017 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” informuje, że w ramach Programu POPŻ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu najbardziej potrzebującym z Podprogramu 2016 beneficjenci otrzymają niżej wymienione produkty żywnościowe do 30.06.2017 w ilościach podanych na liście: Lista produktów Pełna treść komunikatu: Lista produktów Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o zmianie kryterium dochodowego w 2017 Dodano: 08.01.2017 Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Pełna treść komunikatu: Zmiana kryterium dochodowego w 2017 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja - plakat